Ranica na grliću materice – simptomi i lečenje

ranica na grliću materice

Uzroci ranica na grliću materice mogu biti različite traume, vaginalne infekcije, kao i virusne infekcije grlića materice sa humanim papiloma virusima (HPV). U slučaju prisustva HPV virusa na sluznici grlića materice, ranica obično zahteva tretman i može predstavljati nešto ozbiljnije stanje.

Naime, Humani papiloma virus (HPV) jeste jedan od vodećih uzroka karcinoma grlića matrice i tada se može javiti ranica koja ukazuje na prekancerozne promene. Ovo jeste važan faktor rizika, ali ipak, to ne znači da će svaka žena koja ima HPV infekciju ili ranicu na grliću materice vremenom razviti rak grlića materice. Za nastanak raka su značajni i drugi faktori rizika (pušenje cigareta, polno prenosive infekcije, često menjanje partnera itd.).

Ukoliko primetite krvarenje tokom i odmah nakon polnog odnosa, ovo može da ukazuje na ranicu na grliću materice – stoga obavezno treba uraditi genekološki pregled sa kolposkopijom i Papa testom.

Ako se ovim pregledima pronađu sumnjive promene, lekar će predložiti biopsiju ili uzimanje uzorka tkiva ranice, kao i citološke analize, redovne ginekološke kontrole na 4-6 meseci u narednih godinu dana, i HPV tipizaciju, odnosno bris na prisustvo i tip HPV virusa.

Biopsija bi trebalo da se radi u sledećim slučajevima:

  • ako ranica ne prolazi posle godinu dana od dijagnoze
  • ako ranica promeni izgled
  • ako se dobije loš rezultat Papa testa tokom redovnih kontrola
  • ako se identifikuje HPV infekcija koja može uzrokovati rak grlića materice.

Ranica na grliću materice i sekret

Ranica na grliću materice i sekret često mogu da se pojavljuju zajedno, o ovde se obično radi o prisustvu neke polno prenosive infekcije: bilo bakterijske ili virusne. Dakle, obilniji vaginalni sekret može da ukaže na prisustvo ranice na grliću materice.

Ranica na grliću materice i trudnoća

Ranica na grliću materice u trudnoći može da izazove paniku kod žena, ali u principu – situacija je ista kao i u slučaju kada niste trudni – osim što zbog hormonalnih promena tokom trudnoće, ranica može imati tendenciju da se širi i eventualno pogorša. Ginekolozi takođe mogu savetovati uklanjanje ranice, što se bezbedno može uraditi i u trudnoći. Nije dokazano da ranica može imati efekta na plod.

Ranica na grliću materice simptomi

Važnost redovnih ginekoloških pregleda je od životne važnosti za žene, jer neredovan odlazak kod ginekologa i neredovni ginekološki pregledi mogu da vas koštaju života! Zašto? Zato što se eventualne maligne promene na polnim organima žene mogu otkriti u kasnom stadijumu, kada šanse za izlečenje više ne postoje. Pravovremenim i ranim otkrivanjem svake promene na polnim organima žene, izlečenje je u najvećem broju slučajeva moguće.

Ranica na grliću materice – simptomi nisu uvek prisutni. Ovo se obično odnosi na to kada je ranica benigne prirode. Dakle, u tom slučaju su ranice bezbolne, eventualno se može javiti obilniji vaginalni sekret i krvarenje tokom i odmah nakon polnog odnosa.

U ozbiljnijim slučajevima, mogu se javiti: vaginalni sekret, sukrvičav vaiginalni sekret, krvarenje van menstrualnog ciklusa, krvarenje tokom i odmah nakon seksualnog odnosa, bol u donjem delu stomaka tokom odnosa. U slučaju prisustva ovih simptoma, obavezno se obratite vašem ginekologu – jer ovi simptomi obično ukazuju na ozbiljnije slučajeve!

Ranica koja krvari

Ranica koja krvari, odnosno, kontaktno krvarenje u slučaju postojanja ranice na grliću materice je relativno česta pojava – tada se krvarenje javlja tokom i neposredno nakon polnog odnosa, prilikom umetanja dijafragme i dr. Obavezno se radi biopsija i praćenje stanja, kako bi se otkrile eventualne premaligne promene.

Ranica na grliću materice lečenje

Kada se identifikuje prisustvo ranice na grliću materice, nakon urađene biopsije se saznaje u kojoj meri su ćelije u ranici grlića materice izmenjene, i na osnovu toga se preduzimaju dalji koraci.

Često, kada je u pitanju benigna ranica na grliću materice, tretmаn nije potreban. U većini slučаjevа, ranica prolаzi sаmo od sebe i ne postаje kаncerogena. Vаš lekаr može preporučiti redovno prаćenje stanja tokom narednih godina dа se prate eventualne promene.

Ranica na grliću materice – lečenje

Ako imаte tešku displаziju grlića materice, vаš lekаr može preporučiti terаpiju, kаo što je operаcija ili druge procedure zа uklаnjаnje аbnormаlnih ćelija.

Bilo dа imаte blаgu ili tešku displаziju, verovаtno će vаš lekаr preporučiti redovno Pаpa testiranje, kao i HPV testirаnje u godinima pred vama – zа prаćenje vаšeg stаnja. Ako imаte negаtivаn Pаpа test i HPV test nа tom testiranju, vаš lekаr može preporučiti nаstаvаk Pаpаnikolаu testiranja i HPV testirаnja na svаke tri godine.

Uklanjanjanje ranice na grliću materice

Kao što smo rekli, u zavisnosti od rezultata biopsije, pristupa se daljem lečenju ranice na grliću materice. Ukalnjanje ranice na grliću materice nije neophodno u slučajevima dobroćudne promene, koja je prolaznog kraktera. Može biti predloženo tzv. spaljivanje ranice radiofrekventnim nožem ili laserom. Ovo je uobičajena procedura.

Međutim, u težim slučajevima, uklanjanje ranice na grliću materice se vrši širokim isecanjem ove promene ili konizacijom grlića materice istim postupkom, uz slanje čitavog isečka na dalju PH analizu.

U najtežim slučajevima, kada ranica ukazuje na kancer, terapija je hirurška i onkološka (zračenje, hemoterapija).