Sakupljanje bilja na ekološkim terenima:

Lekovito bilje se sakuplja i gaji u ekološki čistoj sredini na obroncima planina Cer i Vlasina, uz poštovanje principa dobre sakupljačke prakse (GCP). Sakupljanje bilja se odvija u skladu sa odobrenim količinama i liste zaštićenih biljnih vrsta kao i očuvanju od strane odgovarajućih ministarstava.

Gajenje:

Lekovito bilje se gaji u skladu sa zahtevima dobre agronomske prakse (GAP) i organske proizvodnje, bez primene zaštitnih sredstava, na ekološkim mestima, čime se obezbeđuje kvalitetna lekovita biljna sirovina za proizvodnju bezbednih i efikasnih organskih biljnih proizvoda.

Primarna prerada biljnih lekovitih sirovina vrši se u skladu sa zahtevima HACCP principa, ISO 22000:2005, GMP (Dobra Proizvođačka Praksa) i ISO 9001:2008.
U procesu proizvodnje biljnih droga i biljnih ekstrakata kao glavnih biološki aktivnih komponenti naših proizvoda primenjuju se principi Dobre proizvođačke prakse (GMP) koji obezbeđuju proizvodnju visoko kvalitetnih biljnih proizvoda. U svim fazama kontrolišu se parametri procesa i karakteristike, polu proizvoda i gotovog proizvoda, analizom u akreditovanim laboratorijama.

Sertifikati: Sertifikat GMP, Sertifikat HACCP 22000:2005, Sertifikat ISO 9001:2008