Smanjite stres u menopauzi

stres u menopauzi

Toplotni talas, tj. valung, predstavlja iznenadno crvenilo kože lica, vrata i grudi, praćeno osećajem intenzivne vrućine, a završava se znojenjem. Prema istraživanju, ženama su problemi sa valunzima manje smetali kada su koristile antistres tehniku na bazi sabranosti pažnje. Istraživači su ustanovili da se kod žena koje su naučile ovu tehniku, stepen neprijatnosti smanjio za 22%, u periodu od tri meseca, u poređenju sa 11% kod grupe za poređenje.

„Trening sabranosti pažnje podrazumeva da žene nauče da tačnije prepoznaju i prave razliku između određenih komponenti iskustva kao što su misli ili osećanja i da razviju svest o nereagovanju na ove komponente“, kaže istraživač Džejms Frensis Karmodi (James Francis Carmody), doktor nauka na Medicinskom fakultetu Univerziteta Masačusets.

Istraživači smatraju da sabranost stvara psihološku udaljenost koja dozvoljava osobi da posmatra, procenjuje i da manje reaguje na događaje koji se dešavaju interno ili u okruženju. Prethodne studije su pokazale da smanjenje stresa na bazi sabranosti može pomoći ženama da se lakše nose sa problemima kada su u pitanju stres, nespavanje i anksioznost.

Efekti smanjenja stresa na osnovu sabranosti pažnje

Za potrebe studije, istraživači su posmatrali efekat smanjenja stresa na bazi sabranosti zasnovan na stepenu neprijatnosti u vezi sa valunzima i noćnim znojenjem kod 110 žena koje su u kasnoj perimenopauzi i ranoj postmenopauzi.

Učesnice su se požalile da su na početku istraživanja u proseku imale pet ili više umerenih ili ozbiljnih problema dnevno u vezi sa valunzia, što se smatra umerenom ili izuzetnom neprijatnošću.

Žene su nasumično podeljene u dve grupe. Jedna grupa je podvrnuta standardnoj obuci za smanjenje stresa na bazi sabranosti, koja se sastoji od devedesetominutnih časova u periodu od osam nedelja, kao i jednog celog dana obuke, za vreme šeste nedelje. Druga grupa nije dobila nikakav tretman. Sve učesnice su vodile dnevnike kako bi zabeležile u kojoj meri su im smetali valunzi i noćno znojenje, kao i njihova učestalost i intenzitet.

Rezultati su pokazali da se stepen neprijatnosti kod žena koje su naučile tehniku smanjenja stresa na bazi sabranosti smanjio za 22%, u poređenju sa 7% kod grupe koja nije prošla obuku.

Dvadeset nedelja posle obuke, stepen neprijatnosti se u proseku smanjio za 21% kod učesnica koje su savladale tehniku, dok se kod druge grupe stepen smanjio za 11%.

Istraživači kažu da se intenzitet valunga nije promenio u toku istraživanja kod učesnica obe grupe. Uprkos tome, kod grupe koja je savladala tehniku smanjenja stresa na bazi sabranosti primećeno je određeno poboljšanje u kvalitetu života, sna i stresa tri meseca nakon treninga.

Može se, dakle, zaključiti da tehnika savladavanja stresa može pomoći nekim ženama u menopauzi, ali je potrebno naći adekvatnu stručnu osobu i biti uporan u treningu.