Kvalitet proizvoda kompanije ALTERNATIVA MEDICA permanentno se kontroliše i održava u svim proizvodnim fazama u skladu sa važećim propisima u saradnji sa akreditovanim laboratorijama kompetentnih institucija, tako da se korisnicima pruža kvalitetan, efikasan i bezbedan biljni proizvod.

Kvalitet naših proizvoda se obezbeđuje ugrađivanjem kvaliteta od samog početka procesa proizvodnje, počev od ulaznog biljnog materijala, preko poluproizvoda do finalnog biljnog preparata, ispunjavanjem svih zahteva zakonskih propisa i standarda:

  • U procesu sakupljanja bilja – zahtevi dobre prakse sakupljanja (GCP) i zakona organske proizvodnje.
  • U procesu gajenja – zahtevi dobre agronomske prakse (GAP) i zakona organske proizvodnje.
  • U procesu prerade lekovitih biljnih sirovina, proizvodnji biljnih ekstrakata i samog biljnog preparata – zahtevi dobre proizvođačke prakse (GMP), HACCP principa, ISO 22000:2005 i ISO 9001:2008. (Sertifikati)
  • Visokokvalifikovan stručni tim u formulaciji i tehnologiji izrade biljnih proizvoda.
  • Saradnja sa visokonaučnostručnim institucijama Farmaceutski i Medicinski fakultet u Beogradu, VMA, a rezultati naučnoistraživačke razvojne aktivnosti se plasiraju na stručnim i naučnim skupovima (Phytopharm 2013,The 17TH International Congress 8-10 July 2013, Vienna, Austria – pročitaj više…)
  • Tehnologiju proizvodnje naših proizvoda, permanentno usavršavamo, prateći sva dosadašnja iskustva i savremena saznanja tehnološke opreme koja se primenjuje u oblasti izrade biljnih ekstrakata i fitopreparata, što ima direktnog uticaja na kvalitet naših proizvoda.