Dijabetes i krvni sudovi

dijabetes i krvni sudovi

Od dijabetesa, bolesti koja nastaje usled nedostatka insulina u organizmu, može oboleti svako, u bilo kom životnom dobu. Ovo hronično oboljenje postaje doživotni pratilac obolelog, a najčešći simptomi su opšta slabost organizma, brzo zamaranje, gubitak telesne težine, suvoća usta…

Komplikacije šećerne bolesti

Osnovne komplikacije šećerne bolesti javljaju se usled poremećaja u krvnim sudovima i oštećenja nerava (neuropatija). Oštećenja velikih krvnih sudova (makrovaskularne komplikacije) ugrožavaju mozak, srce, posebno kod srčanih bolesnika i osoba sa visokim krvnim pritiskom, a mogu izazvati i probleme u cirkulaciji nogu. Promene na malim krvnim sudovima (mikrovaskularne komplikacije) posebno su opasne za oči i bubrege.

U velikom procentu slučajeva uzrok smrti kod bolesnika koji boluju od šećerne bolesti je srčani udar, dok je moždani udar uzrok smrti kod 25% bolesnika. Oba tipa šećerne bolesti ubrzavaju aterosklerozu, proces kod kojeg se naslage holesterola, masti i drugih čestica nakupljaju na zidovima arterija. Arterije se sužavaju, krvotok usporava i može doći do začepljenja krvnih sudova. Tako nastaje bolest koronarne arterije koja krvlju ishranjuje srce i kao posledica – srčani udar (infarkt miokarda). Kod šećerne bolesti obično kao posledica oštećenja bubrega, javlja se visok krvni pritisak, takođe jedan od glavnih uzročnika srčanog udara, moždanog udara ili popuštanja rada srca

Angiopatija

Savremeno lečenje šećerne bolesti je omogućilo osobama sa dijabetesom da imaju normalan životni vek. Dužina života i stanje regulacije šećerne bolesti su dva osnovna činioca, koji utiču na sve veću učestalost oštećenja arterijskih krvnih sudova, odnosno na pojavu dijabetičke angiopatije. Ove promene su javljaju na krvnim sudovima kod dužeg trajanja dijabetesa (posle 5/10/15 godina). Oštećeni krvni sudovi imaju uticaj na funkciju organa u kome se nalaze. Oboljenje većih arterijskih sudova (arteriole, arterije) ima medicinski naziv makroangiopatija (macro = veliki, angio = sud, pati = trpeti, patiti), a malih (kapilara) mikroangiopatija (micro = mali).

Oboljenje velikih krvnih sudova

Makroangiopatija je generalizovana pojava kod osoba sa dijabetesom koje šećernu bolesti imaju više godina. Ona može samo da bude u različitim stepenima izražena, da u pojedinim delovima tela bude izrazitija (noge, srce), pa da ovo ima uticaja na oštećenje funkcije tih segmenata tela. Ovakvo stanje arterijskih krvnih sudova pogoduje povišenju krvnog pritiska (uz druge faktore), koje dalje sa svoje strane vrši opterećenje tog istog sistema.

Oboljenje malih krvnih sudova

Oštećeni kapilari onemogućavaju normalno priticanje krvi u odgovarajuće organe, što ima za posledicu oštećenja funkcije takvog organa. Oštećenje funkcije važnih organa (srce, oči, bubrezi, mozak) može vremenom da bude potpuno i nepopravivo, da dovede do teškog oštećenja zdravlja, pa i nepovoljnog ishoda.

Mikroangiopatija je generalizovano oboljenje, mada njena izraženost može da varira od organa do organa.

Floradijabet® biljne kapi

Redovnom upotrebom Floradijabet® biljnih kapi je da će se šećer držati pod kontrolom, neće biti velikih skokova koji oštećuju i razaraju unutrašnje organe i periferne krvne sudove, smanjićete unos lekova, živećete lepše i duže bez velikih dijabetičarskih komplikacija.

Komplikacije kod dijabetičara kao što su dijabetičarska noga, otkazivanje bubrega, srčani i moždani udar, najveća su opasnost od dijabetesa.

Zato smo se potrudili da vam ponudimo prirodno rešenje za normalan i zdrav život, naš proizvod Floradijabet® biljne kapi za dijabetes i regulaciju šećera u krvi.

Floradijabet® biljne kapi možete naručiti putem telefona 011/3120 381 ili putem naše online prodavnice >>>