Simptomi reumatoidnog artritisa

simptomi reumatoidnog artritisa

Prvi znaci reumatoidnog artritisa, bolesti od koje dva do tri puta češće od muškaraca obolevaju žene, najčešće su ispoljeni na šakama. Bolest najčešće počinje podmuklo, pojavom bola i otoka pojedinih malih zglobova šaka.

U početku bolesti zahvaćen je mali broj zglobova, a kako bolest traje pridodaje se sve veći broj bolnih i otečenih zglobova i javlja se ukočenost šaka, naročito ujutro posle buđenja.
Naročito je važno ako se ovakve promene jave na obe šake, simetrično, jer je i to jedna od karakteristika reumatoidnog artritisa. Tada je vrlo važno obratiti se lakaru da bi se uradile osnovne laboratorijske analize koje mogu eventualno da pokažu da li je ubrzana sedimentacija eritrocita ili postoje neki drugi pokazatelji zapaljenja. U ranom periodu bolesti rendgensko snimanje šaka nije od koristi jer je u ranoj fazi zglob očuvan.

Ali, postoje druge metode kojima možemo sa velikom sigurnošću potvrditi ili odbaciti ovu dijagnozu. To su pregled zglobova ultrazvukom ili magnetnom rezonancijom koji nam pokazuju ne samo koštanu strukturu zgloba, već celokupnu njegovu strukturu, kao i to da li je zahvaćen upalom ili ne. Takođe se u našoj ustanovi rade i antitela koja su vrlo specifična za rani RA. Ovakvog bolesnika već pri sumnji na mogući razvoj bolesti treba poslati reumatologu. Brza dijagnostika RA se obavlja da bi se što pre uključila terapija, kada je bolest u početku, lokalizovana na malom broju zglobova, a zglobovi su očuvani.

Danas raspolažemo različitim i vrlo moćnim lekovima koji bolest mogu da zaustave u ranoj fazi, kada zglobovi mogu da se sačuvaju od oštećenja, da se spreči invalidnost bolesnika i omogući normalan život, nastavak rada i kvalitet života. Najčešće se bolesnici, uglavnom žene, javljaju na pregled uplašeni da imaju reumatoidni artritis zbog bola, otoka i deformacija zglobova na šakama, ali onih koje po lokalizaciji praktično nikada ne napada RA. Ali, ovde se radi o artrozi ili po savremenoj terminologiji o osteoartritisu, ali ne i o reumatoidnom artritisu. Ove promene su nasleđene, ne šire se na druge zglobove organizma kao reumatoidni artritis.