Navike koje smanjuju plodnost muškarca

plodnost muškarca

Savremeni način žvota i nezdrave navike koje on često nosi, može ostvariti negativan uticaj na reproduktivno zdravlje muškarca, i to preko broja, pokretljivosti i kvaliteta spermatozoida.

Iako statistike pokazuju da je nemogućnost začeća u današnje vreme uzrokovana reproduktivnim problemima žene i muškarca podjednako (odnos 50:50), ženski deo populacije se i dalje bespravno smatra glavnim nosiocem ove problematike.

Sledi 5 životnih navika koje se negativno odražavaju na reproduktivno zdravlje muškarca:

  • Nošenje mobilnog telefona u prednjem džepu

Nedavne studije pokazuju da, što muškarac telefon nosi bliže karličnom predelu, veće su šanse da se ostvari negativan uticaj njegovog zračenja na zdravlje spermatozoida.

  • Stres

Stres ostvaruje negativan uticaj na nekoliko više telesnih funkcija, a reproduktivna funkcija se ubraja u jednu od njih.

Studije pokazuju da kod muškaraca koji su izloženi hroničnom stresu, javlja visoka stopa nepravilnosti oblika spermatozoida, što stvara i problem njihove pokretljivosti.

  • Pušenje

Postoji nekoliko studija koje ukazuju na činjenicu da, ubrzo nakon što muškarac prestane da konzumira nikotin, njegova sperma postaje zdravija.

Dakle, tokom procesa pripreme za začeće, visoko je poželjno i da se muški partner odrekne ove navike.

  • Gojaznost

Gojaznost ostvaruje negativan uticaj na broj spermatozoida, jer masnoća povećava produkciju hormona. Prekomerna telesna težina takođe može da uzrokuje erektilnu disfunkciju.

  • Prekomeran unos alkohola

Konzumacija alkohola svakako nije preporučljiva, jer negativno utiče na celokupno zdravlje pojedinca. Međutim, dokazano je i da ova konzumacija može smanjiti broj i kvalitet spermatozoida kod muškarca.

Na osnovu gore nabrojanog, nameće se zaključak da je visoko poželjno da kroz proces pripreme za začeće prođe, kako ženski tako i muški partner, kako bi se mogućnost začeća povećala i formirao se zdrav i napredan plod.