Menopauza i kada počinje

Menopauza

Menopauza ili klimaks je period u životu žene koji se definiše kao stanje u kome je menstruacija odsutna celih 12 meseci, a da to nije posledica nekog poremećaja vezanog za reproduktivno zdravlje.

Tranzicija tipična za klimaks počinje promenama u menstrualnim ciklusima, pre svega u pogledu njihovog trajanja, a završava se konačnim prestankom menstrualnog krvarenja.

Da bi se opisao period oko same menopauze koristi se termin ‘perimenopauza’ i često se pod time misli upravo na taj period prelaska u sam klimaks. Perimenopauza nije zvaničan termin, ali se koristi kako bi se lakše objasnili određeni aspekti tranzitnog perioda laičkim jezikom.

Takođe, upotrebljava se i termin ‘postmenopauza’, kako bi se definisao period u životu žene nakon što se menopauza već dogodila. Na primer, lekari mogu govoriti o stanjima koja su tipična za ‘žene u postmenopauzi’.

  • Menopauza ili klimaks je period u životu žene kada funkcije jajnika postepeno prestaju i reproduktivni vek se završava. To znači da, kada dostigne menopauzu, žena više ne može da ostane u drugom stanju;

Ženska gonada, jajnik, predstavlja jedan od ženskih reproduktivnih parnih organa. Jajnici su locirani u karlici, po jedan sa svake strane materice. Svaki jajnik izgledom i veličinom podseća na badem. Njihova glava funkcija je da proizvode jajašca i ženske polne hormone.

Tokom svakog mesečnog ciklusa, po jedno jajašce se otpušta iz jednog od jajnika; jajašce potom putuje kroz jajovod do materice. Jajnici su i glavni izvor ženskih hormona, koji su zaduženi za kontrolisanje telesnih karakteristika žene, poput izgleda grudi, figure i pubične maljavosti. Ženski hormoni, pored toga, kontrolišu menstrualni ciklus i trudnoću.

  • Kada funkcije jajnika počnu da opadaju i proizvodi se manje ženskih hormona, dolazi do različitih promena. Nedovoljna količina hormona je glavni krivac za slabljenje kostiju u kasnijem životu i moguć uzrok osteoporoze;

Da li su klimaks i menopauza isto?

Reč je o dva termina koji se najčešće koriste da opišu isto biološko stanje u reproduktivnom životu žene. Sam termin klimaksa opisuje čitav period koji se odigrava oko menopauze kao konačnog prestanka menstraulnog krvarenja.

Reč je o tome da je sama menopauza zapravo jedan određeni trenutak u čitavom procesu, dok je klimaks upravo taj proces. Laički se vrlo često upotrebljavaju kao sinonimi za fazu o kojoj govorimo.

Kada počinje menopauza?

Sam tranzicioni period, odnosno perimenopauza, različit je za svaku ženu; naučnici još uvek pokušavaju da identifikuju sve moguće faktore koji pokreću i utiču na taj proces pripreme za menopauzu. Što se same menopauze ili klimaksa tiče, prosečno životno doba kada žene ulaze u tu fazu je 51 godina starosti.

Međutim, ne postoji nikakav način da se predvidi kada će neka žena iskusiti menopazu ili početi da oseća prve simptome koji upućuju na klimaks. Uzrast u kojem je žena prvi put dobila menstruaciju takođe može da utiče i na to kada će one potpuno prestati.